Imran Khan Mian Sahab ke asaab per sawar hai, Imran Khan ko disqualify kerwane ki tiyari inki pori hai – Dr Shahid Masood

Imran Khan Mian Sahab ke asaab per sawar hai, Imran Khan ko disqualify kerwane ki tiyari inki pori hai – Dr Shahid Masood

Posted by Siasat.co on Saturday, 27 May 2017